Kalkulátor základové desky
Do standardů nacenění se počítá:

Jednovstrvstá
obvodové pasy - hloubka 90cm, šíře 40cm (beton C12/15)
vnitřní pasy - hloubka 50cm, šíře 40 cm (beton C12/15)
1.řada ztraceného bednění
výška vrchní desky betonu 15cm (beton C16/20)
Kari šítě 8/150/150
zemnící páska a příprava pro hromosvod a uzemnění domu
Rozvod ležaté kanalizace
Chránička pro přívodní elektrických kabelů
Chránička pro vodovodní řád
Zhutněné štěrkové lože, tloušťky 10cm
Svislá výstuž průměr 10mm
Dvouvrstvá
obvodové pasy - hloubka 90cm, šíře 40cm (beton C12/15)
vnitřní pasy - hloubka 50cm, šíře 40 cm (beton C12/15)
1.řada ztraceného bednění
výška desky spodní vrstva 5cm (beton C12/15)
vrchní 13cm (beton C16/20)
Hydroizolace IPA
Kari šítě 8/150/150
zemnící páska a příprava pro hromosvod a uzemnění domu
Rozvod ležaté kanalizace
Chránička pro přívodní elektrických kabelů
Chránička pro vodovodní řád
Zhutněné štěrkové lože, tloušťky 10cm
Svislá výstuž průměr 10mm

Není v ceně:
radonová izolace, podsklepení
Cenu také ovlivní tvar desky

zobrazit více ...